หวง ๕

เส้นทางชีวิตของอัจฉราอาจดูลงตัวอย่างเรียบง่ายถ้าไม่มีน้องชายอย่างนัทเข้ามาข้องเกี่ยวในเรื่องบางเรื่องอย่างเซ็กซ์..ที่นัทสามารถปรุงแต่งรสชาดที่ขาดหายไปของอัจฉราให้กลับคืน…อัจดูชมชอบรสชาดแบบนี้มากกว่าที่จะไปหาสิ่งนั้นจากคนอื่นที่เธอไม่รู้จัก อ่านเพิ่มเติม “หวง ๕”